System zarządzania relacjami z klientami, współpracujący z Subiektem GT.

 

JPK

 

Gestor GT to wygodny i elastyczny system wspomagający budowanie trwałych relacji z klientami. Skutecznie wspiera różnego rodzaju działania handlowe i marketingowe, zapewniając wydajność i komfort pracy. Jego wszechstronność i możliwość dostosowania do własnych potrzeb sprawiają, że program może być wykorzystywany w firmach o dowolnej specjalizacji.

Gestor GT przeznaczony jest dla wszystkich tych, którzy w centrum zainteresowania stawiają klienta. Sprawdza się m.in. w dziale handlowym, marketingu, dziale obsługi klienta, sekretariacie itp. Jest też przydatnym narzędziem dla menedżerów.

Gestor GT w czytelny sposób udostępnia wszystkie zgromadzone w systemie dane dotyczące klientów. Pozwala starannie wyselekcjonować grupę docelową, dzięki czemu możliwe jest lepsze dostosowanie działań do konkretnych osób. Ułatwia podejmowanie trafnych decyzji oraz przygotowanie odpowiednich strategii sprzedaży na podstawie różnych zestawień. A wszystko to za pomocą kilku ruchów. Program został skonstruowany tak, by zaoszczędzić czas i zapewnić maksymalną efektywność przy stosunkowo niskim nakładzie pracy.

Gestor GT jest częścią linii InsERT GT. Może działać samodzielnie lub współpracować z systemem sprzedaży Subiekt GT. Dzięki ścisłemu powiązaniu tych programów możliwe jest korzystanie ze wspólnej kartoteki kontrahentów i towarów, wraz ze wszystkimi poziomami cen, rabatami i promocjami. Integracja z Subiektem GT umożliwia także łatwe wystawianie dokumentów handlowych i obsługę wielu magazynów.

Najważniejsze zalety Gestora GT:

 • szybki dostęp do wszystkich informacji dotyczących klientów: działań, wiadomości, szans sprzedaży, dokumentów wystawionych w Subiekcie GT;
 • planowanie i rejestrowanie w systemie działań takich jak: spotkania, zadania, telefony, listy, faksy i rozmowy internetowe;
 • łatwe wyszukiwanie klienta z dowolnego miejsca w programie;
 • kalendarz pokazujący zakres i termin czynności do wykonania (w widoku miesięcznym, tygodniowym i dziennym) wraz z funkcją przypominania;
 • wbudowany moduł poczty elektronicznej - automatyczne przypisywanie e-maili do odpowiednich klientów, możliwość tworzenia wiadomości zbiorczych (mailing) na podstawie zdefiniowanych szablonów oraz pól autotekstu;
 • dostęp do pełnej historii kontaktów z klientem (działania, wiadomości e-mail, wystawione dokumenty, wiarygodność płatnicza, data ostatniego kontaktu, nazwisko opiekuna klienta, wysokość udzielonych rabatów itd.);
 • możliwość przydzielania zadań oraz sprawdzania postępu prac poszczególnych pracowników;
 • liczne zestawienia (m.in. lejek sprzedaży, prognozowanie sprzedaży, skuteczność sprzedawców, aktywność użytkowników itp.), także generowane na podstawie informacji zawartych w Subiekcie GT (np. sprzedaż wg asortymentu, raport o towarach);
 • możliwość dostosowania do własnych potrzeb (m.in. dodawanie własnych zestawień, dostosowanie wydruków, edytowalne słowniki, pola własne, pasek szybkiego dodawania obiektów);
 • powiązania - możliwość tworzenia relacji między obiektami, takimi jak klienci, szanse sprzedaży, działania i wiadomości;
 • biblioteka dokumentów;
 • schowek, w którym można przechowywać różne obiekty (np. zadania, wiadomości, klientów, szanse sprzedaży) do późniejszego wykorzystania;
 • obsługa walut (w tym pobieranie kursów walut przez Internet);
 • wygodny system notatek;
 • strona główna zawierająca listę zadań dla użytkownika oraz prognozę wartości sprzedaży liczoną na podstawie otwartych szans sprzedaży;
 • możliwość otwierania modułów w wielu zakładkach;
 • praca sieciowa wielu użytkowników programu.

Funkcje ogólne

 • Pełna integracja z Subiektem GT (linią InsERT GT), wspólne kartoteki Kontrahentów i Towarów.
 • Praca sieciowa wielu użytkowników programu.
 • Zestawienia.
 • Wydruki graficzne, m.in. popularny w systemach CRM lejek sprzedaży.
 • Archiwizacja baz danych.
 • Wykorzystanie profesjonalnej bazy danych Microsoft SQL Server.
 • Biblioteka dokumentów (możliwość dołączenia dowolnego załącznika do obiektu oraz widok zbiorczy, pozwalający ją uporządkować - wymagany zielony PLUS dla InsERT GT).
 • Rozbudowana pomoc kontekstowa.
 • Obsługa InsMaila (m.in. pobieranie kursów walut).
 • Strona główna zawierająca listę zadań do wykonania oraz prognozę wartości sprzedaży liczoną na podstawie otwartych szans sprzedaży.

Możliwość dostosowania programu do własnych potrzeb

 • Możliwość dodawania przez użytkownika własnych zestawień.
 • Uprawnienia użytkowników do poszczególnych funkcjonalności programu.
 • Edytowalne słowniki.
 • Pola własne (do 8 pól własnych dla obiektu, zaawansowane wymagają dowolnego PLUSA).
 • Flagi własne - możliwość oznaczenia dowolnego obiektu jedną z 10 własnych flag (wymagany zielony lub czerwony PLUS dla InsERT GT).

Ergonomia pracy

 • Łatwe wyszukiwanie klienta z dowolnego miejsca programu.
 • Brudnopis - miejsce w programie, pozwalające zapisywać podręczne informacje.
 • Schowek - przechowywanie obiektów dowolnego typu do późniejszego wykorzystania.
 • Widok kalendarza w obszarze podręcznym.
 • Obiekty powiązane.
 • Zakładkowa budowa programu.
 • Elastyczne sortowanie kolumn oraz mechanizmy filtrowania i wyszukiwania.
 • Wiele skrótów klawiszowych przyspieszających pracę z programem.

Klienci

 • Kartoteka kontrahentów (firm i osób) oraz pracowników firm.
 • Zaawansowane filtrowanie modułu Klienci wraz z zapisywaniem ustawień filtrów.
 • Możliwość zapisania dowolnego filtru w module Klienci dzięki nowemu mechanizmowi filtrów SQL.
 • Łatwe wyszukiwanie klientów.
 • InsTYNKT klientów.
 • Możliwość tworzenia listy klientów.
 • Rejestr działań z klientem.
 • Możliwość wystawiania dokumentów handlowych (wymagany Subiekt GT).
 • Informator kontrahenta zawierający informacje o współpracy z daną firmą, np. o jej należnościach finansowych.
 • Informacje o wiarygodności płatniczej kontrahenta.
 • Biblioteka dokumentów dla kontrahenta.
 • Wywołanie rozmowy Skype lub Gadu-Gadu.
 • Obsługa rabatów dla kontrahentów.

Działania

 • Możliwość planowania i rejestrowania działań w systemie takich jak:
  • spotkania,
  • zadania,
  • telefony,
  • listy,
  • faksy,
  • rozmowy internetowe.
 • Wygodny system notatek.
 • Kalendarz wraz z przypomnieniami o zaplanowanych działaniach.
 • Zadania cykliczne.
 • Możliwość delegowania zadań.

Poczta internetowa

 • Wysyłanie i odbieranie e-maili - obsługa serwerów pocztowych POP3/SMTP.
 • Automatyczne wiązanie odebranych e-maili z odpowiednim klientem (rozpoznawanie po adresie e-mail).
 • Możliwość zdefiniowania wielu kont pocztowych.
 • Przypisanie kont pocztowych do użytkowników (pozostałe osoby nie widzą korespondencji danej osoby, chyba że jest ona podpięta do klienta) - również obsługa e-maili typu sekretariat.
 • Mailing - tworzenie wiadomości zbiorczych.
 • Szablony wiadomości z zastosowaniem autotekstu z danymi klienta, szans sprzedaży, działań i podmiotu.
 • Automatyczne odbieranie wiadomości w ustalonych odstępach czasowych.
 • Reguły wiadomości.
 • Oznaczanie wiadomości flagami.
 • Możliwość oznaczania wiadomości prywatnych.
 • Obsługa załączników do wiadomości.
 • Import/eksport wiadomości w formacie EML.

Towary i usługi

 • Kartoteka wspólna z InsERT GT, zatem obsługa wielu magazynów (w przypadku braku licencji na Subiekta GT - jeden magazyn główny).
 • Stany magazynowe (wymagany Subiekt GT).
 • InsTYNKT.
 • Poziomy cen, rabaty, jednostki miar.
 • Promocje dla wybranych grup towarów lub kontrahentów.
 • Cenniki.

Szanse sprzedaży

 • Przygotowanie ofert handlowych prowadzonych wg scenariusza:
  • dla pojedynczego klienta,
  • zbiorczo, dla dużej liczby klientów.
 • Obsługa towarów wraz ze wszystkimi poziomami cen, rabatami i promocjami dostępnymi w InsERT GT.
 • Możliwość wprowadzenia szacowanej wartości szansy sprzedaży (niezależnej od wartości towarów).
 • Możliwość wystawienia zamówień do szansy sprzedaży na odpowiednim, zdefiniowanym przez użytkownika etapie.
 • Możliwość wystawienia dokumentu sprzedaży.
 • Wygodna obsługa korespondencji e-mail oraz pozostałych działań z klientem dotyczących szansy sprzedaży.
 • Prognozowanie przychodów z szansy sprzedaży (kwoty szans zakończonych sukcesem) na podstawie etapu i prawdopodobieństwa danego scenariusza szans sprzedaży.
 • Możliwość definiowania własnych scenariuszy szans sprzedaży.
 • Kalendarz z przewidywalnymi terminami zakończenia szans sprzedaży.
 • Grupy szans sprzedaży.
 • Obsługa walut (w tym pobieranie kursów walut przez Internet).
 • Wydruk oferty handlowej.
 • Biblioteka dokumentów.
 • Historia zmian.

Poniższe tabele przedstawiają porównanie funkcjonalności różnych wersji programu Gestor - Gestor GT, Gestor nexo oraz Gestor nexo PRO.

W zestawieniach zastosowano następujące oznaczenia:

 • "-" - funkcja nie jest realizowana przez program;
 • "+" - funkcja jest realizowana przez program;
 • "+/-" - funkcja jest realizowana, ale tylko częściowo;
 • "*" - funkcja jest realizowana w dodatkach dla InsERT GT (np. PLUS dla InsERT GT,  Sfera dla Gestora GT).

 

Funkcja

GT

nexo

nexo PRO

Klienci      
Podział na firmy, osoby, przedstawicieli, itd.

+/-

+

+

Przekształcanie typów kontrahentów (np. osobę w przedstawiciela handlowego)

-

+

+

Definiowanie struktury organizacyjnej klientów (centrala + oddziały)

-

+

+

Seryjny tryb dopisywania klientów

-

+

+

Wielu opiekunów klienta klienta oraz obsługa zastępstw nieobecnych opiekunów

-

+

+

Zastępstwa opiekunów z aktywowaniem i dezaktywowaniem

-

+

+

Zdefiniowane szablony klientów

-

+

+

Przypisywanie wzorców wydruku dokumentów per klient

-

+

+
Ewidencjonowanie wielu adresów i danych kontaktowych +/-

+

+
Ewidencjonowanie zainteresowań klienta +/-

+

+
Ewidencjonowanie dat jubileuszowych  +/-

+

+
Zaawansowane pola własne klientów *

-

+

Pobieranie i weryfikowanie danych klienta z portali: GUS, CEIDG, VIES, Portalu Podatkowego +/-

+

+

Łatwy podgląd ostatnio wykonanych czynności z klientem +

+

+

Importowanie i eksportowanie danych klientów (w nexo tylko EPP) +

+/-

+/-

Wywoływanie okna rozmowy Skype lub GG +

-

-

Działania

     
Numeracja działań -

+

+

Ewidencjonowanie, którzy klienci i z jakim skutkiem zostali obsłużeni

-

+

+

Rezerwacja zasobów niezbędnych do wykonania działania

-

+

+
Rejestrowany czas wykonania działań - +

+

Komentowanie do wykonywania działań

-

+

+

Akcje automatyczne definiowane w działaniach, rejestr wykonania akcji

-

+

+

Tryb seryjny dodawania działań

-

+

+

Szablony działań dedykowane do automatycznego tworzenia wraz z dokumentami

+

+
Ostrzeganie o absencji (wpisanych w Ewidencji Czasu Pracy Gratyfikanta nexo) uczestników działania w planowanym terminie działania

-

+

+

Domyślne typy działań (w GT nie było typu wiadomość)

+/-

+

+
Wielu pracowników zaangażowanych w działanie oraz ustalanie ich uprawnień do tego działania

+/-

+

+

Oznaczanie stopnia wykonania działań

+/-

+ +
Tworzenie powiązań przyczynowo-skutkowych poprzez kontynuowanie działań w wiele nowych

+/-

+

+

Wystawianie dokumentów na podstawie działań

+/-

+

+

Zaawansowane pola własne działań

*

- +
Kalendarz      
Usuwanie zdarzeń z dnia oraz usuwanie widoczności zdarzeń z dnia

-

+

+

Zbiorcze operacje na wydarzeniach

-

+

+

Zasoby      

Ewidencjonowanie zasobów, w tym importowanie danych o zasobach z ewidencji księgowych

-

+

+

Rezerwowanie zasobów w ramach planowania działań oraz niepowiązanych z działaniami

-

+

+
Ofertowanie      
Dedykowany dokument Oferta -

+

+
Możliwość wystawiania ofert wielowariantowych -

-

+
Definiowanie terminu obowiązywania ofert -

+

+
Definiowanie preferowanych form płatności -

+

+

Fabryczne wzorce wydruku ze zdjęciami towarów -

+

+

Przypisywanie osób zaangażowanych w szansę sprzedaży/proces ofertowy z definiowaniem uprawnień -

+

+

Automatyczne działania do szans sprzedaży/procesów ofertowych

-

+

+

Historiowanie ofert w ramach jednej szansy sprzedaży/procesu ofertowego -

+

+

Komentowanie do szans sprzedaży/procesów ofertowych

-

+

+

Drukowanie progów cenowych dla asortymentu użytego w ofercie

-

+

+

Rozbudowane cenniki w ofertach +/-

+

+

Uwzględnianie polityki rabatowej, promocji w ofertach

+/-

+

+

Wysyłanie wydruków ofert na dedykowany adres klienta

+/-

+

+
Realizowanie ofert w dokumenty handlowe (wymagana licencja na Subiekta) +/- +

+

Rozbudowane opisy ofert. Możliwość tworzenia szablonów opisów ofert. Dostępne liczne autoteksty do wykorzystania w opisach

+/-

+

+

Scenariusze postępowania w szansach sprzedaży/procesach ofertowych

+/-

+

+

Planowanie typów dokumentów handlowych, w jakie ma być realizowana oferta

+/-

+

+

Podgląd informacji finansowych (koszt, zysk, marża)

+/- 

+

+

Zbiorcza realizacja ofert w dokumenty handlowe

-

+

+

Stosowanie precyzji ceny asortymentu do 6 miejsc po przecinku

-

+

Możliwość umieszczania oferty w treści e-maila, zamiast wysyłania jej jako załącznik wiadomości

-

+

+

Automatycznie dodawane działania do procesów ofertowych. Możliwość automatycznej zmiany etapu procesu na kolejny, gdy działanie zostanie zakończone sukcesem

-

+

+

Zlecenia serwisowe      
Numeracja zleceń serwisowych - + +
Scenariusze obsługi klienta - + +
Automatyczne działania, powiadomienia w formie e-mail oraz SMS - + +
Generowanie zleceń serwisowych na podstawie dokumentów sprzedaży - + +
Komentowanie do zleceń serwisowych - + +
Fabryczne wzorce wydruku przyjęcia i wydania urządzenia serwisowanego - + +
Obsługa usług materiałowych - - +
Szacowanie opłacalności naprawy i zysku dla firmy - + +
Widok powiązanych dokumentów, działań, wiadomości e-mail oraz SMS - + +
Wystawianie dokumentów na podstawie zleceń serwisowych - + +

Zaawansowane pola własne zleceń serwisowych i serwisowanych urządzeń

- - +

Możliwość wydruku naklejek dla zleceń serwisowych

-

+

+

Możliwość automatycznego przechodzenia do kolejnych etapów zlecenia serwisowego

-

+

+

Możliwość ofertowania w zleceniach serwisowych. Akceptacja oferty powoduje przepisanie asortymentu z oferty do zlecenia serwisowego

- + +
Wiązanie faktur VAT zakupu ze zleceniem serwisowym wraz z możliwością przepisania asortymentu z faktury VAT do zlecenia serwisowego - + +
Umowy z klientami      
Numeracja umów - - +
Elektroniczna ewidencja umów w jednym miejscu - - +
Łatwe tworzenie powtarzalnych umów w oparciu o szablony umów jak również szablony treści umów z dostępnymi licznymi autotekstami - - +
Umowy mogą być wystawiane na czas nieokreślony i określony. Gdy umowa jest na czas określony można zdecydować, co się stanie, gdy już ten okres minie (automatyczne przedłużenie, zakończenie, zmiana na czas nieokreślony) - - +
Aneksowanie i przedłużanie - - +
Możliwość zaangażowania wielu osób w ramach umowy z wymianą informacji za pomocą komentarzy - - +
Możliwość przypisywania asortymentu jako elementów umowy - - +
Wbudowane wydruki treści umowy oraz obiektu umowy - - +
Możliwość tworzenia wielu różnego typu dokumentów handlowych na podstawie umowy - - +
W ramach umowy możliwość zaplanowania automatycznych, cyklicznie wystawianych dokumentów. Np. raz w miesiącu faktura, która od razu może być wysłana e-mailem i w ślad za e-mailem może być wysłane powiadomienie SMS - - +
W ramach umowy możliwość zaplanowania wielu akcji automatycznych (wysłanie e-mail, wysłanie SMS-a, wystawianie dokumentów, dopisanie działania) - - +
Umowy można zawieszać do wybranego terminu, a gdy ten termin nadejdzie, użytkownik zostanie poinformowany o tym powiadomieniem i w prosty sposób może zdecydować o odwieszeniu umowy - - +
Widok powiązań umowy z innymi dokumentami, działaniami, wiadomościami e-mail oraz wiadomościami SMS - - +

Kreator umożliwiający łatwe, zbiorcze dodawanie wielu umów

-

-

+

Klient poczty      
Obsługa protokołu IMAP wraz z funkcją IMAP IDLE

-

+ +

Możliwość oszczędzania miejsca w bazie danych dzięki przechowywaniu załączników na serwerze pocztowym

-

+

+

Możliwość ustawienia zakresu czasu dla synchronizowanych wiadomości

-

+

+

Obsługa hierarchicznych folderów

-

+

+
Automatyczne pobieranie ustawień kont podczas ich dodawania

-

+ +
Sprawdzanie poprawności pisowni w treści wiadomości

-

+

+

Opcjonalne blokowanie zdalnej zawartości oraz skryptów zawartych w e-mailach

-

+

+

Wystawianie dokumentów na podstawie wiadomości pocztowych

-

+

+

Obsługa załączników oraz weryfikacja na podstawie treści, czy mail powinien mieć załącznik

+/-

+

+

Możliwość podpisywania certyfikatem elektronicznym wiadomości wychodzących

-

+

+

Zarządzanie uprawnieniami do kont pocztowych (usuwanie, przenoszenie, eksport wiadomości, zarządzanie folderami)

-

+

+

Możliwość wykorzystania serwisów chmurowych do wysyłania załączników pocztowych

-

+

+

Wyszukiwanie w treści wiadomości

-

+

+

Możliwość zaplanowania terminu wysłania wiadomości - + +
Dla kont pocztowych Gmail oraz G Suite możliwość autoryzacji za pomocą standardu OAuth 2.0. - + +

Raporty

     

Przetwarzanie wyników raportów w obiekty systemowe

-

+

+
Uprawnienia do poszczególnych raportów -

+

+
Raporty własne użytkowników +

-

+
Ogólne      
Biblioteka dokumentów *

+/-

+

Wysyłanie indywidualnych lub masowych wiadomości SMS

+

+

+

Flagi własne

*

+/-

+

Pola własne *

-

+

Własne wzorce wydruków +/-

-

+

Sfera *

-

+

Uprawnienia użytkowników organizowane w role -

-

+

Wiele widoków w modułach, definiowanie własnych widoków

-

+/-

+

Łatwe wyszukiwanie poleceń i danych zapisanych w programie -

+

+
Szybkie dodawanie dowolnych dokumentów za pomocą dwuliterowych symboli (mnemoników) -

+

+
Praca kilku programów w jednym oknie aplikacji (multiprogram) -

+

+
Schowek

+

-

-
Brudnopis + -

-

Centralki telefoniczne, obsługa komunikatorów

+

-

-

Dostosowanie interfejsu do indywidualnych wymagań użytkownika (profile interfejsu)

-

+

+

Pełny ślad rewizyjny - szczegółowe monitorowanie użytkowników w zakresie dokonywanych zmian na ofertach i zleceniach serwisowych

-

-

+

Klasyfikatory asortymentu umożliwiające organizowanie drzewiastej struktury asortymentu oraz filtrowanie go w kartotece i na listach, a także filtrowanie wyników raportów oraz list dokumentów

-

-

+