Zlecenia serwisowe w Gestorze nexo

 

JPK

 

Zarządzanie zleceniami

Przyjmowanie zgłoszeń

Przyjęcie zgłoszenia to tylko kilka chwil. Klientów można wybrać z Twojej bazy w nexo lub na nowo wpisać jego dane. Ważnym polem jest opisanie problemu, z którym zgłosił się klient. To także odpowiedni moment na wybranie odpowiedniego scenariusza obsługi. Zgodnie z nim program automatycznie będzie uruchamiał działania (np. wyśle e-mail lub SMS), a zlecenie serwisowe będzie trafiało do odpowiedniego pracownika, odpowiedzialnego za realizację danego etapu zlecenia.

Koordynacja napraw

Koszty i terminy są kluczowe, by Twoja firma mogła odpowiednio zarobić, a klient był zadowolony z obsługi. Dzięki programowi masz pod kontrolą wycenę za serwis, planowany czas realizacji. Możesz też wybrać i dopisać do zgłoszenia gwaranta serwisowanego urządzenia. Wszystkie informacje prezentowane są w prosty i przejrzysty sposób – bez zbędnych informacji i utrudnień.

Wydawanie urządzeń

Pod ręką masz wszystkie najważniejsze informacje potrzebne do przekazania sprzętu klientowi. Możesz sprawdzić koszt naprawy, porównać z progiem cenowym akceptowalnym dla klienta i w efekcie Twój zysk. W programie możesz też wybrać sposób dostawy urządzenia i datę przekazania go klientowi.

Funkcje uzupełniające

Kontrolowanie kosztów

Sekcja dotycząca finansów umożliwia sprawdzanie opłacalności danej naprawy i szacowanie zysku dla firmy. W części dotyczącej klienta można wpisać m.in. maksymalną kwotę naprawy akceptowaną przez klienta, a także dołączyć dokument zaliczkowy. W części odnoszącej się do Twojej firmy – koszty usługi i zakupu koniecznych części. Program poda zakładany i aktualny zysk z danego zlecenia. Wszystkie wyliczenia opierają się na cenie ewidencyjnej i są szacunkowe.

Obsługa klienta

Sprawna realizacja zgłoszeń odbywa się poprzez scenariusze obsługi klienta. Możesz wykorzystać te gotowe, które już są dostępne w programie lub stworzyć nowe, dostosowane do swoich potrzeb. Każdy ze scenariuszy można podzielić na etapy, np. diagnoza, w trakcie testów, do odbioru. Dodatkowo do każdego z nich można ustawić szablon działania, wiadomości SMS czy e-maila, a szablony te mogą zawierać gotowe treści. Przy zmianie statusu zlecenia na któryś z etapów, do klienta może automatycznie wychodzić zaprojektowany komunikat. Do każdego z etapów można też przypisać pracownika odpowiedzialnego za dany etap.

Baza informacji

Znajdziesz tam dokumenty, prowadzone działania, wysłane wiadomości e-mail i SMS – powiązane z konkretnym zgłoszeniem. Przy każdym takim wpisie pojawia się też informacja, kto daną wiadomość czy działanie utworzył. W ten sposób dowiesz się, kto i jakie działania wykonał.

Gotowe wydruki

Program oferuje też 3 rodzaje wydruków: ogólny, przyjęcia zgłoszenia serwisowego (potwierdzenie dla klienta, na podstawie którego odbiera sprzęt np. po naprawie), potwierdzenia wydania sprzętu (wraz z informacją o udzielonej gwarancji).