Otwarty system finansowo-księgowy, który można rozbudowywać o własne rozwiązania.

 

Rewizor GT Sfera

 

Rewizor GT Sfera to nowoczesny system finansowo-księgowy dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jest to rozszerzona wersja Rewizora GT, wzbogacona o mechanizm umożliwiający dowolną rozbudowę programu.

Rewizor GT Sfera powstał z myślą o firmach, które wymagają dodatkowej funkcjonalności lub specyficznych rozwiązań. Dzięki mechanizmowi Sfera dla Rewizora GT możliwe jest dostosowanie systemu do potrzeb danego przedsiębiorstwa poprzez stworzenie własnych rozszerzeń.

Rewizor GT Sfera uwzględnia zapisy Ustawy o rachunkowości oraz wymogi Unii Europejskiej. Przeznaczony jest zarówno dla samodzielnych księgowych, jak i biur rachunkowych. Posiada pełną gamę funkcji potrzebnych do sprawnego prowadzenia księgi handlowej: od zarządzania planami kont i rozrachunkami poprzez dekretację i księgowanie do obsługi środków trwałych.

Rewizor GT Sfera to część składowa otwartego systemu zarządzania przedsiębiorstwem InsERT GT Sfera zawierającego program do obsługi sprzedaży Subiekt GT Sfera, program kadrowo-płacowy - Gratyfikant GT Sfera oraz program do zarządzania relacjami z klientami Gestor GT Sfera.

Podstawowe cechy Rewizora GT Sfera:

 • elastyczne zarządzanie planami kont: możliwość generowania wzorcowego planu kont, przeniesienia z innego roku obrotowego, automatycznie tworzenie kont kartotekowych przez podłączanie kartotek, obsługa kont pozabilansowych;
 • rozbudowana dekretacja: podział dokumentów księgowych na dekrety i dokumenty zaksięgowane, automatyzacja wykonywanych czynności (tworzenie i rozliczanie rozrachunków, generowanie zapisów VAT), obsługa dekretów walutowych;
 • zaawansowane zarządzanie rozrachunkami (tworzenie i rozliczanie); ścisłe powiązanie rozrachunków z zapisami na kontach; pełna historia rozrachunków; rozrachunki wspólne z Subiektem GT;
 • ewidencja i rozliczanie podatku VAT w pełni zgodne z aktualnie obowiązującą ustawą: ewidencjonowanie transakcji VAT krajowych (dostawy i nabycia), wewnątrzwspólnotowych (WNT i WDT) oraz pozaunijnych (eksport towarów, import towarów); automatyczne wyliczanie deklaracji VAT-7/7K - rozliczanie miesięczne lub kwartalne;
 • automatyczne tworzenie dekretów księgowych za pomocą dekretacji kontekstowej i importu; rozbudowane schematy importu; szczególne wsparcie dla użytkowników pracujących jednocześnie na Subiekcie GT i Rewizorze GT (moduł Dokumenty do dekretacji);
 • funkcje specjalnie przygotowane dla biur rachunkowych: obsługa dowolnej liczby podmiotów gospodarczych, przenoszenie planów kont z innych podmiotów, zbiorcze operacje na licencjach, import dokumentów z pliku wygenerowanego przez zdalnego Subiekta GT, archiwizacja wszystkich podmiotów jednocześnie i inne;
 • ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz operacji z nimi związanych;
 • definiowanie i wyliczanie szeregu sprawozdań i zestawień finansowych oraz deklaracji skarbowych;
 • tworzenie wydruków graficznych (wszystkie) i tekstowych (główne); zaawansowane zarządzanie wydrukami graficznymi z poziomu programu;
 • motor bazy danych Microsoft SQL Server zapewniający wysoką wydajność i bezpieczeństwo pracy;
 • praca w sieci komputerowej lub na pojedynczym stanowisku, współpraca z innymi programami firmy InsERT.

Poniżej prezentujemy skrócony opis przykładowych rozwiązań opartych o Rewizora GT Sferę. Przykłady te są za darmo dołączone do Rewizora GT Sfery wraz z kodem źródłowym, który pozwala na ich modyfikację zgodnie z oczekiwaniami firmy. Są to rozwiązania praktyczne, których zadaniem jest pokazanie niektórych zastosowań Rewizora GT Sfery. Prosimy pamiętać, że nie są to wszystkie możliwości Rewizora GT Sfery, zależą one głównie od stopnia zaawansowania programisty oraz od potrzeb danej firmy.

Rozkojarzanie rozrachunków

Aplikacja umożliwia rozkojarzenie rozrachunków dla całego podmiotu albo dla wybranych kontrahentów. Może zostać wykorzystana w sytuacji, gdy należy wykonać porządki w rozrachunkach. Aplikacja nie usuwa żadnych rozrachunków ani spłat, dokonuje jedynie usunięcia rozliczenia, czyli rozkojarzenia rozrachunku i spłaty/spłat.

Dzięki rozkojarzeniu wszystkich rozrachunków będzie możliwe na przykład masowe usuwanie dekretów (nie będą się pojawiały komunikaty o niemożności usunięcia dekretów, bo powiązane z nimi rozrachunki biorą udział w rozliczeniach).

Uwaga! Aplikacja została napisana w języku Visual Basic for Applications jako arkusz programu MS Office Excel, zatem do jej uruchomienia niezbędne jest posiadanie tego programu oraz zezwolenie na uruchomienie makr.

Salda i obroty kont

Niniejszy przykład to arkusz kalkulacyjny MS Excel, w którym dostępne są formuły pokazujące bilans otwarcia, salda oraz obroty kont księgowych dostępnych w Planie kont podmiotu. Parametrami funkcji są numer konta oraz okres, za jaki obliczenia mają być wykonane. Dzięki funkcjom dostępnym w arkuszu można zrealizować praktycznie dowolne zestawienie bazujące na danych zgromadzonych w Rewizorze GT. W arkuszu udostępniono następujące funkcje:

 • BOWn(konto, okresOd, okresDo)
 • BOMa(konto, okresOd, okresDo)
 • ObrotyWn(konto, okresOd, okresDo)
 • ObrotyMa(konto, okresOd, okresDo)
 • SaldoWn(konto, okresOd, okresDo)
 • SaldoMa(konto, okresOd, okresDo)

Uwaga! Aplikacja została napisana w języku Visual Basic for Applications jako arkusz programu MS Office Excel, zatem do jej uruchomienia niezbędne jest posiadanie tego programu oraz zezwolenie na uruchomienie makr.

Przeksięgowanie na wynik finansowy

Zadaniem aplikacji jest przygotowanie dekretu wyksięgowującego salda kont zespołu czwartego na konto "860 - Wynik finansowy" na koniec roku obrachunkowego. Aplikacja tworzy dekret, ale go nie zapisuje, tylko wyświetla okno dekretu na ekranie. Użytkownik może wprowadzić w nim dowolne zmiany i zdecydować, czy zapisać tak przygotowany dekret do bazy danych.

Dzięki wykorzystaniu aplikacji nie jest konieczne żmudne definiowanie pieczęci księgowych ułatwiających zrobienie takiego przeksięgowania. Wystarczy uruchomić przykład i wspomniany dekret wyświetli się na ekranie.