mikroSubiekt
program do fakturowania.

 

JPK

 

Program mikroSubiekt to niezwykle prosty i przyjazny system odpowiedzialny za ewidencjonowanie sprzedaży. Jest on dedykowany przede wszystkim małym firmom handlowo-usługowym, których działalność nie wymaga oprogramowania obsługującego magazyny.
Z mikroSubiekta mogą korzystać zarówno zaawansowani, jak i początkujący użytkownicy programów komputerowych. Nowoczesny interfejs, intuicyjna instalacja, łatwa obsługa oraz wszystkie niezbędne funkcje umożliwiają szybką i niezawodną pracę działów sprzedaży małych firm handlowo-usługowych.

System jest kontynuatorem programu sprzedażowego, który ma ugruntowaną pozycję wśród małych i średnich firm. Ta mniejsza wersja znanego systemu do obsługi sprzedaży doskonale spełni powierzone jej zadania.

 

Najważniejsze cechy mikroSubiekta:

 • obsługa faktur VAT, paragonów i faktur korygujących;
 • uproszczona obsługa ewidencji dokumentów nierozliczonych (funkcja Rozlicz);
 • obsługa kartotek: towarów, usług i kontrahentów;
 • wielowalutowość wydruków dokumentów i cenników;
 • sprzedaż towarów przez wartość (np. paliwa);
 • sprzedaż do Jednostek Samorządu Terytorialnego;
 • przypisanie domyślnej formy płatności do kontrahenta;
 • przypisanie domyślnych marż dla towarów;
 • sprawdzanie unikatowości kodu kreskowego w towarach;
 • możliwość fiskalizacji dokumentów sprzedaży na drukarkach fiskalnych (współpraca z wieloma modelami drukarek);
 • wiele podstawowych zestawień, takich jak bilans, sprzedaż według asortymentu, sprzedaż w okresie itd.;
 • możliwość zbiorczej zmiany stawek VAT w kartotece towarowej;
 • możliwość przeprowadzenia eksportu danych w formacie EDI++ do wykorzystania przez systemy księgowe Insertu (np. Rachmistrz GT, Rewizor GT);
 • współpraca z Microsoft SQL Server 2005, 2008, 2008 R2, 2012, 2014 oraz 2016;
 • współpraca z systemami operacyjnymi: Windows 7, 8, 8.1, 10, Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016;
 • możliwość generowania pliku JPK_VAT na potrzeby współpracy z programem księgowym lub biurem rachunkowym;
 • możliwość generowania pliku JPK_FA na potrzeby kontroli podatkowych.

Podstawowe możliwości programu

 • Obsługa faktur VAT sprzedaży.
 • Obsługa paragonów.
 • Obsługa faktur korygujących.
 • Uproszczona obsługa ewidencji dokumentów nierozliczonych.
 • Obsługa kartotek: towarów, usług i kontrahentów.
 • Możliwość fiskalizacji dokumentów sprzedaży na drukarkach fiskalnych (współpraca z wieloma modelami drukarek).
 • Wiele podstawowych zestawień takich, jak: bilans, sprzedaż wg asortymentu, sprzedaż w okresie itd.
 • Możliwość przeprowadzenia eksportu danych w formacie EDI++ do wykorzystania przez systemy księgowe firmy InsERT (np. Rachmistrz GT).
 • Możliwość generowania pliku JPK_VAT na potrzeby współpracy z programem księgowym lub biurem rachunkowym.
 • Możliwość generowania pliku JPK_FA na potrzeby kontroli podatkowych.
 • Obsługa podatników korzystających z metody kasowej w rozliczeniach VAT.

Kartoteki

 • Kartoteki: towarów, usług i kontrahentów.
 • Możliwość przypisania towarów usług i kontrahentów do grup.
 • Możliwości wpisania strony WWW kontrahenta i towaru oraz adresu e-mail kontrahenta wraz z wywołaniem programu pocztowego oraz przeglądarki WWW.
 • Trzy poziomy cen sprzedaży.
 • Możliwość kalkulacji cen sprzedaży towarów w oparciu o wpisaną do kartoteki cenę zakupu oraz narzut, marżę lub zysk.
 • Określanie dla towarów i usług: kodu (20 znaków), nazwy (60 znaków) i opisu (255 znaków).
 • Możliwość posługiwania się kodami SWW/KU lub PKWiU.
 • Możliwość podania krótkiej nazwy fiskalnej towaru i jego kodu paskowego.
 • Określanie dla kontrahentów: kodu (20 znaków), nazwy (255 znaków) i uwag (500 znaków).
 • Możliwość określania województwa kontrahenta (wybór ze słownika).
 • Możliwość określenia imienia i nazwiska pracownika kontrahenta upoważnionego do odbioru faktur.
 • Możliwość przypisania domyślnej formy płatności do kontrahenta.
 • Sprawdzanie unikatowości NIP-u kontrahenta.
 • Informacja o braku NIP-u podczas dodawania nowego kontrahenta.
 • Możliwość przypisania domyślnych marż dla towarów.
 • Sprawdzanie unikatowości kodu kreskowego w towarach.

Dokumenty

 • Dostępne operacje: dodawanie, poprawianie, usuwanie, drukowanie i fiskalizacja.
 • Obsługiwane typy dokumentów: faktura VAT, duplikat faktury VAT, paragon, faktura korygująca.
 • Możliwość drukowania wielowalutowych dokumentów i cenników.
 • Obsługa ręcznej lub automatycznej numeracji dokumentów.
 • Uproszczona ewidencja rozliczeń (opcja Rozlicz).
 • Możliwość sprzedaży towarów przez wartość (np. paliwa).
 • Możliwość dodania nowego kontrahenta do kartoteki w czasie wystawiania dokumentu.
 • Możliwość dodania nowego towaru lub usługi do kartoteki w czasie wystawiania dokumentu.
 • Obsługa poziomów cen z kartoteki lub możliwość ręcznej zmiany ceny.
 • Możliwość zmiany rodzaju cen (netto, brutto) w trakcie wystawiania dokumentu (z przeliczaniem).
 • Możliwość wyboru formy płatności ze słownika (również dla paragonów - formy płatności gotówkowe).
 • Możliwość udzielania rabatu od całego dokumentu (z przeniesieniem na pozycje).
 • Możliwość określenia kategorii dokumentu (z możliwością wydruku).
 • Możliwość wpisania uwag do dokumentów.
 • Możliwość wpisana imienia i nazwiska osoby wystawiającej i odbierającej dokument.
 • Kolumna status fiskalny na liście faktur.
 • Wydruk dokumentów według jednego z wielu gotowych wzorów wydruku (w tym wydruk tekstowy dla starszych modeli drukarek).

Dostępne zestawienia i raporty

 • Bilans (proste podsumowanie okresu).
 • Sprzedaż w okresie.
 • Sprzedaż według asortymentu.
 • Sprzedaż według kontrahentów.
 • Sprzedaż według grup.
 • Wykres sprzedaży.
 • Rejestr należności nierozliczonych.
 • Zestawienie płatności według kontrahentów.
 • Cennik (możliwość wydruku oferty cenowej).

Inne cechy programu

 • Praca jednostanowiskowa.
 • Wykorzystanie bazy danych Microsoft SQL Server.
 • Prosta instalacja i pierwsze uruchomienie.
 • Możliwość łatwej modyfikacji parametrów pracy programu.
 • Możliwość zabezpieczenia programu hasłem.
 • Automatyczna archiwizacja danych (na dyskietki lub dysk) za pomocą wbudowanego programu kompresującego dane.
 • Przyjazne, nowoczesne elementy interfejsu użytkownika (np. kalendarz, listy wyboru).
 • Możliwość obsługi programu za pomocą klawiatury lub myszki.
 • Współpraca z innymi systemami firmy InsERT poprzez format EDI++.
 • Strona startowa z informacjami statystycznymi o firmie (możliwość wyłączenia).
 • Możliwość zmiany kodowania polskich liter dla wydruków tekstowych (Windows, DOS, ASCII).
 • Rozbudowany system pomocy kontekstowej.
 • Możliwość rejestracji programu przez internet.
 • Możliwość zgłaszania sugestii do programu przez internet.

Dane techniczne

 • Praca w systemie operacyjnym Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016.
 • Wykorzystywana baza danych: Microsoft SQL Server 2008 R2 Express Edition lub Microsoft SQL Server 2014 Express Edition dostarczany i instalowany wraz z programem.
 • Zalecana konfiguracja komputera: procesor 1 GHz (lub lepszy), 2 GB pamięci operacyjnej RAM (lub więcej), około 3 GB wolnego miejsca na dysku twardym, dowolna drukarka pracująca w środowisku Windows (do realizacji wydruków).

Urządzenia zewnętrzne

Lista urządzeń zewnętrznych, z którymi współpracuje mikroSubiekt.

Ostatnia aktualizacja: 14.10.2021.

Korzystanie ze sterowników może wymagać zakupienia mikroSubiekta zgodnie z informacją w kolumnie Wymagana wersja Subiekta.

Drukarki fiskalne

Model Firmware Wymagana wersja Subiekta
Chart-Elektronik Futura 33    
Elemis Giga 50.0  
Elzab Cube Online 6.0

7.0 lub nowsza

Elzab D10 1.0  
Elzab FP-600    
Elzab Mera 1.0 • 2.0 • 3.0  
Elzab Mera E 1.0  
Elzab Mera EFV 1.0  
Elzab Mera Online 7.0

7.0 lub nowsza

Elzab Mera TE 2.0 • 3.0  
Elzab Mera TE FV 2.0 • 3.0  
Elzab Mera+ TE FV 4.0  
Elzab Omega    
Elzab Omega I gen.    
Elzab Sigma 3.0 • 5.0  
Elzab Zeta 2.0  
Elzab Zeta Online 9.0

8.0 lub nowsza

Emar Emar-Duo    
Emar Printo 57T 1.00 • 2.00 • 3.00  
Emar Printo 57Te 1.00 • 2.00  
Emar Printo Line 1.00  
Emar Tempo 3 1.00  
Emar Tempo Pro 2.00  
Farex Flex 2.0  
Innova DF-1 FV 2.02 • 3.01 • 3.02  
Innova Market 50.02  
Innova Profit    
Innova Profit EJ 2.01 • 3.01  
Novitus Bono E 1.00 • 1.10 • 2.06 • 3.03  
Novitus Bono LAN E 4.00

7.0 lub nowsza

Novitus Bono Online 1.10  
Novitus Delio Prime 1.10 • 2.10 • 3.00  
Novitus Delio Prime E 3.00 • 3.10 • 3.10.6 • 4.03  
Novitus Deon E 1.10 • 2.00 • 3.04  
Novitus Deon LAN E 4.00  
Novitus Deon Online 1.40  
Novitus HD E 1.06 • 2.03 • 3.01  
Novitus HD Online 1.60 • 2.10  
Novitus Quarto 1.00  
Novitus Vega Mobil 1.10 • 2.00  
Novitus Vento 1.10 • 1.11 • 1.12 • 2.00 • 2.10  
Novitus Vivo 1.10 • 1.11 • 2.00  
Optimus-iC Spark 482G    
Optimus-iC Vega    
Optimus-iC Wiking    
Model Firmware Wymagana wersja Subiekta
Optimus-iC Wiking Termik    
Orhmet DF-1    
Orhmet DF-2    
Orhmet DF-3    
Orhmet Print-40    
Posnet 3001 39.2 • 39.3  
Posnet Combo DF FV    
Posnet DF-300    
Posnet DF-301    
Posnet DF-302    
Posnet PosPay Online 1.01

9.0 lub nowsza

Posnet-Siemens ND-77    
Posnet Temo 1.02  
Posnet Temo EU 1.02  
Posnet Temo HS 1.01 • 1.02 • 2.01  
Posnet Temo HS FV EJ 1.01 • 1.02 • 2.01  
Posnet Temo HS EJ 1.01 • 1.02  
Posnet Temo Online 1.01

9.0 lub nowsza

Posnet Thermal 39.0 • 39.1  
Posnet Thermal 2001    
Posnet Thermal 39.1    
Posnet Thermal 5V 2.01 • 2.02 • 2.03  
Posnet Thermal FV 3.01 • 3.02 • 3.03 • 3.04 • 3.05  
Posnet Thermal FV EJ 1.01 • 1.02 • 1.03 • 1.04  
Posnet Thermal HD 1.01 • 2.01 • 2.02  
Posnet Thermal HD FV EJ 1.01 • 2.01 • 2.02  
Posnet Thermal HD Online 1.01

9.0 lub nowsza

Posnet Thermal HS    
Posnet Thermal HS EJ 1.01 • 1.02 • 1.03  
Posnet Thermal HS FV 1.01 • 1.02  
Posnet Thermal HS FV EJ 1.01 • 1.02 • 1.03  
Posnet Thermal XL 2.01 • 3.01  
Posnet Thermal XL2 Online 1.01

8.0 lub nowsza

Posnet Trio 1.01 • 1.02  
Posnet Trio Online 1.01

7.0 lub nowsza

Torell Andros 1.00  
Torell Emar Duo Pro    
Torell Epson TM-T801FV 1.00 • 2.00  
Upos Columba FVA    
Upos FP210FV    
Upos FP-T2001FV    
Upos FP-T260FVA    
Upos FP-T260FVA    
Upos FP-T88FVA    
Upos FP-TA10FVA

 W zestawieniach zastosowano następujące oznaczenia:

 • "-" - funkcja nie jest realizowana przez program;
 • "+" - funkcja jest realizowana przez program;
 • "+/-" - funkcja jest realizowana, ale tylko częściowo;
 • "+!" - funkcja jest realizowana zdecydowanie lepiej niż w innych programach;
 • "*" - funkcja jest realizowana w dodatku niebieski PLUS dla InsERT GT;
 • "#" - funkcja jest realizowana w dodatku zielony PLUS dla InsERT GT.

Funkcje ogólne

Funkcja

mikroS

SGT

Kontrola poprawności numeru NIP

+

+

Kontrola poprawności numeru rachunku bankowego

-

+

Licencje na stanowiska

+

+

Moduł drukowania naklejek

-

+!

Moduł drukowania estetycznych cenników

+/-

+!

Możliwość tworzenia zestawień własnych SQL

-

+

Możliwość tworzenia zestawień własnych XML

-

+

Możliwość tworzenia zestawień własnych APP/COM

-

+

Możliwość zewnętrznej edycji wzorów wydruku

-

+

Obsługa Asystenta Subiekta

-

-

Praca w sieci

-

+

Praca zdalna przez internet

-

+

Praca w systemie DOS

-

-

Praca w wielu oddziałach dzięki komunikacji

-

+!

Profile użytkowników

-

-

Rejestracja przez internet +

+

Wiele magazynów

-

+

Wielu użytkowników, hasła, prawa dostępu

-

+

Wydruki graficzne

+

+

Wydruki tekstowe

-

+

Zamykanie okresów z ciągłością danych

-

+

Zgłaszanie sugestii przez internet

+

+

Obsługa komunikacji za pomocą formatu ES4

-

-

Obsługa komunikacji za pomocą formatu ES5

-

-

Obsługa komunikacji za pomocą formatu EDI++

+

+

Obsługa komunikacji za pomocą formatu eBIS-XML (Basda)

-

+

Współpraca z systemami księgowymi (Rachmistrz, Rewizor)

+

+

Ścisła integracja z systemami księgowymi (Rachmistrz, Rewizor)

-

+

Intuicyjny kreator wdrożeniowy

-

+

Kontekstowy system pomoc

+

+!

Eksport danych (schowek Windows, plik tekstowy, Excel, DBF  inne)

+/-

+!

Konfigurowalna archiwizacja danych

+

+!

Rozbudowane analizy, zestawienia i raporty

-

+!

Dokumenty handlowe i magazynowe

Funkcja

mikroS

SGT

Mechanizm InsTYNKT konfigurowany dla dokumentów handlowych i obrotowych

-

+!

Dokumenty sprzedaży

+

+

Dokumenty zakupu

-

+

Dokumenty magazynowe

-

+

Drukowanie dokumentów w innej walucie

+

+

Drukowanie dokumentów w językach obcych

-

+

Drukowanie faktury pro forma z zamówienia

-

+

Dynamiczne ceny zakupu w kalkulacji cen towaru

-

+!

Dyspozycje towarów w sieci

-

*

Faktury zaliczkowe

-

+

Faktury VAT RR

-

+

Możliwość sprawdzenia ostatniej ceny sprzedaży i zyskowności

-

+

Obsługa płatności kartami kredytowymi

+/-

+

Obsługa płatności przez centrum ratalne

-

+

Obsługa zaliczek w dokumentach WZ, PZ i zamówieniach

-

+

Paragon imienny wstawiany na kontrahenta

-

+

Rabaty warunkowe i kumulowane

-

-

Obsługa mechanizmu promocji (systemy rabatów grupowych)

-

+

Rezerwacja towarów na zamówieniach

-

+

Rezerwacje poniżej stanów magazynowych

-

+

Rozdział dokumentów handlowych i magazynowych

-

+

Sprzedaż dzienna (detaliczna)

-

-

Sprzedaż z wielu magazynów na jednym dokumencie

-

-

Stany magazynowe na dzień

-

+

Stany magazynowe według FIFO lub LIFO

-

+

Wiele form płatności na dokumentach

-

+

Wyliczanie realnych kosztów sprzedaży

-

+

Wystawianie dokumentów w walucie

-

+

Zamówienia jako osobne trwałe dokumenty

-

+

Zamówienia od klientów i do dostawców

-

+

Zdejmowanie towarów ze wskazanej ręcznie dostawy

-

*

Wystawianie dokumentów magazynowych z zamówień

-

+

Wystawianie paragonu detalicznego na podstawie zamówienia

-

+!

Multipodgląd kilku dokumentów jednocześnie

-

+

Kalkulacja zbiorcza towarów na podstawie dokumentów przychodowych

-

+

Biblioteka dokumentów (możliwość przechowywania np. zeskanowanych dokumentów)

-

#

Definiowalne pola własne dla dokumentów

-

#

Zliczanie masy i objętości w czasie edycji dokumentu

-

#

Dokumenty kasowe i rozrachunki

 
Funkcja

mikroS

SGT

Dokumenty bankowe

-

+

Dokumenty kasowe

-

+

Drukowanie operacji bankowej jako „Wpłata bankowa”

-

+

Historia windykacja rozrachunku

-

+

Kompensata rozrachunków

-

+!

Spłaty rozrachunków

-

+

Należności

+/-

+

Nota odsetkowa do nierozliczonych rozrachunków

-

+

Nota odsetkowa do rozliczonych rozrachunków

-

+

Obsługa HomenBankingu (odbiór wyciągów)

-

-

Obsługa HomenBankingu (wysyłanie przelewów)

-

+

Obsługa przesunięć środków finansowych Kasa <--> Bank

-

-

Obsługa rachunków walutowych

-

+

Obsługa walut i kursów walut

-

+

Obsługa wielu kas gotówkowych

-

+

Obsługa wielu rachunków bankowych podmiotu

-

+

Operacje bankowe jak w Skarbniku (naturalne podejście)

-

+

Przelewy zwykłe, ZUS i podatkowe

-

+

Rozrachunki rozliczone

-

+

Rozrachunki walutowe

-

+

Flagowanie rozrachunków (pomocne, gdy z rozrachunkami pracuje kilka osób)

-

#

Uzgadnianie operacji bankowych z wyciągiem

-

+

Wezwania do zapłaty (w tym wezwania zbiorcze)

-

+

Zobowiązania

-

+

UE i nowe przepisy

 
Funkcja

mikroS

SGT

Obsługa unijnych numerów NIP

-

+

Obsługa dokumentów handlowych wewnątrzunijnych

-

+

Kartoteka lub słownik państw unijnych

-

+

Obsługa deklaracji INTRASTAT

-

+

Obsługa faktur zaliczkowych

-

+

Obsługa faktur uproszczonych

+

+

Obsługa metody kasowej

+

+

Urządzenia zewnętrzne

 
Funkcja

mikroS

SGT

Kontekstowy rejestr transmisji

-

+

Mechanizm synchronizacji baz towarowych programu i urządzenia zewnętrznego

-

+

Obsługa czytników kodów kreskowych przez port szeregowy

-

+

Obsługa drukarek fiskalnych

+

+

Obsługa inwentaryzatorów

-

-

Obsługa kas fiskalnych

-

+

Obsługa wag etykietujących

-

+

Obsługa sprzedaży mobilnej (SET-y)

-

-

Rejestr transmisji do/z urządzeń zewnętrznych

-

+

Zdalna obsługa urządzeń zewnętrznych

-

+