System obsługi sprzedaży
i magazynów.

 

JPK

 

Subiekt GT to nowoczesny system sprzedaży stworzony z myślą o firmach, które poszukują sprawnego narzędzia wspomagającego całościową obsługę działu handlowego, sklepu, punktu usługowego, rzemieślniczego, itp.

Subiekt GT jest kolejną wersją znanych w Polsce systemów firmy InsERT: Subiekta 4, Subiekta 5 i Subiekta dla Windows. Dzięki bogatej funkcjonalności i prostej, intuicyjnej obsłudze, program sprawdza się w każdej sytuacji. Zastosowane technologie i rozwiązania biznesowe sprawiają, że Subiekt to najczęściej w Polsce wybierany program do wspomagania sprzedaży.

Subiekt GT jest sprawnym i szybkim systemem wyposażonym w najnowsze rozwiązania interfejsowe czyniące go programem bardzo ergonomicznym i przyjaznym dla użytkownika. Jednocześnie jego wszechstronność i możliwości konfiguracji czynią go produktem niemal dla każdego.

Subiekt GT jest częścią linii InsERT GT, która zawiera również Rachmistrza GT – program do prowadzenia księgowości w formie książki przychodów i rozchodów lub ewidencji podatku zryczałtowanego, Rewizora GT – program do prowadzenia księgi handlowej, Gratyfikanta GT – system kadrowo-płacowy oraz Gestora GT – system zarządzania relacjami z klientami. Motor bazy danych zastosowany w programach linii InsERT GT to Microsoft SQL Server, który w bezpłatnej wersji Express Edition jest dostarczany wraz z systemem.

Podstawowe możliwości Subiekta GT:

 • pełna obsługa wszystkich typów dokumentów handlowych i magazynowych;
 • prowadzenie kartoteki kontrahentów, obejmującej również informacje typu CRM; możliwość definiowania rubryk z dodatkowymi informacjami;
 • prowadzenie kartoteki towarów, usług, kompletów i opakowań zwrotnych z rozbudowaną kalkulacją cen (10 poziomów cen sprzedaży, w tym ceny walutowe);
 • pełny rozdział dokumentów magazynowych i handlowych, pojedyncze lub zbiorcze generowanie faktur do dokumentów WZ itp.; automatyczne generowanie dokumentu WZ do faktury;
 • obsługa przedpłat, płatności kartą kredytową oraz sprzedaży kredytowanej;
 • obsługa zamówień z rezerwacją towarów oraz fakturami zaliczkowymi;
 • rozbudowana obsługa rachunków bankowych (złotówkowych lub walutowych) z operacjami wpłaty, wypłaty i transferu (plus opłaty prowizyjne, wyciągi, itp.);
 • pełna obsługa rozrachunków (należności i zobowiązań), w tym rozrachunków wielowalutowych;
 • wiele różnorodnych zestawień, raportów i analiz; możliwość tworzenia własnych raportów;
 • rozbudowana obsługa urządzeń zewnętrznych (kasy fiskalne, drukarki fiskalne, wagi etykietujące, czytniki kodów paskowych);
 • pełna integracja z systemem zarządzania relacjami z klientami (CRM) Gestor GT;
 • pełna integracja z komputerową księgą przychodów i rozchodów Rachmistrz GT oraz systemem finansowo-księgowym Rewizor GT.

Użytkownikom, którzy chcieliby dopasować Subiekta GT do specyficznych potrzeb, polecamy Sferę dla Subiekta GT – dodatek umożliwiający rozbudowę systemu sprzedaży. Funkcjonalność Subiekta GT rozszerzą również specjalne pakiety – niebieski PLUS dla InsERT GT, zielony PLUS dla InsERT GT i czerwony PLUS dla InsERT GT.

Integracja programu z vendero oraz Sello stwarza całkiem nowe możliwości, sprzyjając poszerzeniu rynku zbytu. Towary z Subiekta GT mogą być sprzedawane w w internecie – zarówno w sklepie internetowym (vendero), jak i na aukcjach (Sello).

Najważniejsze cechy programu Subiekt GT

 • Profesjonalny system magazynowo-handlowy dla małych i średnich przedsiębiorstw.
 • Dostosowany do wymogów i praktyk stosowanych w Unii Europejskiej.
 • Intuicyjny kreator wdrożeniowy umożliwiający łatwe rozpoczęcie pracy z programem.
 • Możliwość elektronicznego wysyłania danych do biura rachunkowego.
 • Ewidencjonowanie użytkowników programu wraz z przydzielaniem im uprawnień do wykonywania określonych operacji.
 • Rozwiązania interfejsowe zapewniające najwyższą ergonomię i wygodę pracy (możliwość uruchamiania modułów w zakładkach jak w przeglądarkach internetowych; rozbudowana parametryzacja list, wyszukiwanie, sortowanie, filtrowanie, zarządzanie kolumnami i wiele innych).
 • Stały monitoring kondycji firmy dzięki szeregowi zestawień.
 • Szereg skrótów klawiszowych umożliwiających obsługę programu wyłącznie za pomocą klawiatury.
 • Możliwość tworzenia własnych raportów i zestawień w oparciu o technologie SQL, XML i COM.
 • Motor bazy danych Microsoft SQL Server zapewniający wysoką wydajność i bezpieczeństwo pracy.
 • Praca w sieci komputerowej lub na pojedynczym stanowisku.
 • Wydruki graficzne (wszystkie) i tekstowe (główne). Możliwość zaawansowanego zarządzania wydrukami graficznymi z poziomu programu, wraz z możliwością ich edycji.
 • Zaawansowane zarządzanie rozrachunkami (tworzenie i rozliczanie), wraz z pełną historią. Rozrachunki wspólne z Rewizorem GT.
 • Licencja na trzy stanowiska w standardzie.

Wspólne cechy dokumentów

 • Łatwe wybieranie kontrahentów do dokumentów, zarówno z listy, jak i z mechanizmu InsTYNKT, który pozwala na wyszukiwanie po wpisaniu przez użytkownika fragmentu tekstu związanego z kontrahentem.
 • Łatwe wstawianie specyfikacji towarowej do dokumentów. Wybór towarów dostępny z widocznej listy (możliwość filtrowania), za pomocą mechanizmu InsTYNKT, jak i z użyciem czytnika kodów kreskowych (klawiaturowy lub RS).
 • Podgląd wystawionych już dokumentów oraz możliwość ich edytowania.
 • Generowanie automatycznych dokumentów magazynowych do dokumentów handlowych.
 • Multipodgląd dokumentów w widoku HTML-owym.
 • Możliwość wydruku dokumentu w oparciu o wiele wzorców wydruku graficznych, jak i tekstowych.
 • Możliwość wysyłania dokumentu w formacie PDF drogą elektroniczną.
 • Możliwość drukowania naklejek na towary oraz dla kontrahenta na podstawie zawartości dokumentu.
 • Rozliczanie dokumentu za pomocą jednego kliknięcia, jak również śledzenie historii rozliczenia.
 • Łatwe i rozbudowane możliwości filtrowania i wyszukiwania dokumentów na podstawie szeregu kryteriów.
 • Możliwość dopisywania nowych towarów i kontrahentów do kartoteki w trakcie wystawiania lub edytowania dokumentu.
 • Dostęp do informatora o towarze oraz kontrahencie z poziomu dokumentu.
 • Śledzenie historii cen towaru w trakcie wypisywania dokumentu.
 • Możliwość potraktowania opakowania jako towaru na wybranych dokumentach.
 • Możliwość wpisywania własnych uwag do dokumentu.
 • Możliwość przypisywania dowolnej, definiowalnej kategorii dla dokumentu. Kategorie wykorzystywane są m.in. do filtrowania dokumentów oraz grupowania ich w czasie importu do programów księgowych.
 • Dostępność różnych cen towarów w czasie wystawiania dokumentu.
 • Możliwość parametryzowania ustawień dokumentów.
 • Możliwość unieważniania dokumentów.
 • Wysyłanie i pobieranie dokumentów za pomocą mechanizmu komunikacji plikowej.
 • Ewidencjonowanie i rozliczanie handlu złomem oraz innych na zasadzie odwrotnego obciążenia (reverse charge), wraz z naliczaniem VAT na podstawie faktur wewnętrznych.
 • Naliczanie i rozliczanie podatku akcyzowego od węgla i innych materiałów opałowych.

Dokumenty sprzedaży

 • Obsługa podstawowych typów dokumentów: faktur sprzedaży, rachunków sprzedaży, paragonów, paragonów imiennych, faktur detalicznych na podstawie paragonów, korekt faktur, zwrotów detalicznych, faktur zaliczkowych.
 • Konfigurowalność kolejności wydawania towarów: FIFO, LIFO, wg terminów ważności.
 • Ustawianie w dokumencie wyliczania od cen netto lub brutto.
 • Sprzedaż towarów poprzez wartość.
 • Wystawianie dokumentów sprzedaży w różnych walutach po różnych kursach.
 • Pobieranie kursów walut za pomocą mechanizmu InsMail.
 • Możliwość przeliczania wstawionych już pozycji wg innych cen.
 • Obsługa handlu z krajami UE oraz spoza UE.
 • Obsługa transakcji VAT wraz z kodami transakcji.
 • Możliwość sprzedaży usług jednorazowych, czyli takich, których nie chcemy ewidencjonować w kartotece towarów.
 • Ustawianie odpowiednich rabatów w oparciu o domyślny rabat przypisany kontrahentowi, towarom, aktualną promocję lub podany ręcznie.
 • Automatyczne wyliczanie podatku VAT już w fazie wypisywania dokumentu.
 • Definiowanie innego odbiorcy towaru niż płatnik dokumentu.
 • Możliwość dobierania rabatów do zadeklarowanej wartości dokumentu.
 • Obsługa przedpłat od kontrahentów do dokumentów.
 • Płatności gotówkowe, kartami płatniczymi, przelewem, kredytowe, kredytem kupieckim z określonym terminem płatności.
 • Możliwość definiowania do jakiej kasy została dokonana gotówkowa płatność dokumentu.
 • Definiowanie na jaki rachunek bankowy została dokonana płatność przelewem.
 • Fiskalizacja dokumentów na drukarkach fiskalnych, wraz ze statusami fiskalizacji.
 • Tworzenie dokumentów po odbiorze sprzedaży z kasy fiskalnej.
 • Możliwość samodzielnego utworzenia dokumentu fiskalnego, jeśli odbiór sprzedaży z kasy fiskalnej jest niemożliwy.
 • Ustawianie skutku magazynowego – czy dokument ma wydawać towar z magazynu natychmiast po zapisaniu, czy w terminie późniejszym.
 • Łatwe wypisywanie korekt do faktur sprzedaży i zwrotów detalicznych za pomocą jednego kliknięcia na dokumencie.
 • Możliwość wypisania korekt i zwrotów do dokumentów nieistniejących w Subiekcie GT (np. wystawionych przed wdrożeniem programu).
 • Ewidencjonowanie i drukowanie adresu korespondencyjnego oraz adresu dostawy kontrahenta.
 • Obsługa handlu w walutach obcych między polskimi podmiotami.
 • Drukowanie numeru PESEL jako identyfikatora podatkowego osób fizycznych.

Dokumenty zakupu

 • Ewidencjonowanie zewnętrznych dokumentów handlowych jako faktury zakupu, rachunki zakupu, korekty faktur zakupu.
 • Możliwość wystawiania faktur zakupu RR dla rolników ryczałtowych.
 • Obsługa wystawiania i potwierdzania not korygujących.
 • Ewidencjonowanie zewnętrznych dokumentów za pomocą ich numerów oryginalnych, jak i nadawanych im numerów w Subiekcie GT.
 • Kontrola unikalności numerów oryginalnych dokumentów.
 • Łatwe wypisywanie korekt do dokumentów oraz not korygujących za pomocą jednego kliknięcia na dokumencie korygowanym.
 • Możliwość skalkulowania cen towarów w kartotece na podstawie cen w dokumencie zakupu.
 • Wystawianie faktur wewnętrznych na podstawie istniejących lub nieistniejących dokumentów zakupu, wystawianie korekt faktur wewnętrznych.

Zamówienia i faktury zaliczkowe

 • Wystawianie dokumentów zamówień od klientów oraz do dostawców.
 • Możliwość przekształcania zamówień w dokumenty handlowe, jak i magazynowe.
 • Przekształcanie zamówień od klienta w zamówienia do dostawcy na podstawie podstawowych dostawców towarów.
 • Ewidencjonowanie wpłat od klientów na poczet zamówień za pomocą faktur zaliczkowych.
 • Wydruk zamówienia od klienta jako Faktura Pro Forma.
 • Dwie metody naliczania VAT na fakturach zaliczkowych: różnicowa i proporcjonalna.
 • Fiskalizacja faktur zaliczkowych.
 • Możliwość wyboru wysyłania do drukarki fiskalnej nazw towarów występujących na fakturach zaliczkowych lub zbiorczych zaliczek w poszczególnych stawkach.
 • Możliwość wystawiania faktur zaliczkowych w okresie przejściowym obowiązywania różnych stawek VAT na towary występujące w zamówieniu.
 • Wyliczanie prognozowanej marży i zysku na zamówieniu od klienta.
 • Ostrzeganie lub/i blokowanie przyjmowania zamówień od klientów zalegających z płatnościami.
 • Definiowanie i drukowanie sugerowanych form płatności.
 • Naliczanie i rozliczanie odpisów na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych.

Dokumenty magazynowe

 • Ewidencjonowanie ruchu towaru do/z magazynu (w tym także z wirtualnym naliczeniem podatku VAT) oraz ruchu towaru między magazynami (oddziałami).
 • Ewidencjonowanie wydań i przyjęć wewnętrznych za pomocą dokumentów przychodu i rozchodu wewnętrznego.
 • Ewidencjonowanie inwentaryzacji w magazynie na dwa sposoby: pełny i uproszczony (szybki).
 • Możliwość wypisywania faktur zbiorczych zarówno sprzedaży jak i zakupu na podstawie wystawionych wielu wydań lub przyjęć zewnętrznych.
 • Przekształcanie dokumentu magazynowego do faktury zwykłej, faktury RR, paragonu i paragonu imiennego.
 • Zbiorcze naliczanie korekt kosztów za podany okres czasu dla dokumentów handlowych i magazynowych.
 • Możliwość skalkulowania cen towarów na podstawie dokumentów magazynowych przychodujących towar.
 • Prowadzenie pełnej inwentaryzacji przez wielu pracowników na raz.
 • Wprowadzanie automatycznego przychodu i rozchodu towarów na podstawie wykonanych inwentaryzacji.
 • Możliwość ewidencjonowania przesortów na dokumencie zbierającym dane inwentaryzacyjne.

Finanse i rozrachunki

 • Ewidencjonowanie zewnętrznych dokumentów jako faktury zakupu, dokumentów kasowych (KP, KW) w definiowanych przez użytkownika kasach gotówkowych. Numeracja indywidualna dla każdej kasy. Moduł wspólny z Rewizorem GT.
 • Ewidencjonowanie operacji bankowych (wpłata na konto, wypłata z konta) z podziałem na rachunki bankowe podmiotu. Moduł wspólny z Rewizorem GT.
 • Możliwość dopisywania transferów bankowych pomiędzy kontami podmiotu – automatycznie tworzone są operacje wpłaty i wypłaty z konta.
 • Możliwość określania statusów uzgodnienia operacji bankowych (operacja do uzgodnienia/uzgodniona/nieuzgodniona) z wykorzystaniem numerów wyciągów bankowych.
 • Prowadzenie rachunków bankowych w dowolnej walucie – operacje bankowe muszą być ewidencjonowane w walucie danego rachunku.
 • Moduły rozrachunkowe wspólne dla Subiekta GT i Rewizora GT.
 • Obsługa 4 rodzajów rozrachunków: (N) należności, (Z) zobowiązania, (SN) spłaty należności, (SZ) spłaty zobowiązania.
 • Ewidencjonowanie rozrachunków dla: odbiorców, dostawców, pracowników, urzędów skarbowych i oddziałów ZUS.
 • Automatyczne generowanie rozrachunków przez wystawienie dokumentu handlowego. Dostępna jest również możliwość ręcznego wprowadzenia rozrachunków.
 • Wiele sposobów rozliczania rozrachunków: pojedynczo, zbiorczo, przez skojarzenie z nierozliczonymi rozrachunkami przeciwnego typu, za pomocą dokumentu kompensacyjnego.
 • Obsługa programu źródłowego (Subiekt GT, Rewizor GT lub Gratyfikant GT) w modułach rozrachunkowych.
 • Obsługa cesji rozrachunku w sytuacji dekretacji dokumentów handlowych Subiekta GT płatnych kartą płatniczą lub ratalnie. Należność na centrum autoryzacji kart płatniczych jest automatycznie wiązana ze spłatą należności na płatnika (odbiorcę dokumentu).
 • Pełna historia rozrachunków – możliwość obejrzenia stanu rozrachunków na dowolny dzień (3 zestawienia standardowe).
 • Moduł Kompensaty, umożliwiający ewidencjonowanie dokumentów kompensacyjnych.
 • Obsługa 3 stanów dokumentu kompensacyjnego: propozycja kompensacyjna, kompensata zrealizowana oraz kompensata odrzucona.
 • Ewidencjonowanie wyciągów bankowych otrzymywanych z banków prowadzących rachunki bankowe podmiotu.
 • Możliwość rozliczania rozrachunków w walutach obcych spłatami w złotówkach i vice versa.

Kartoteki

 • Kartoteka kontrahentów z podziałem na odbiorców i dostawców oraz firmy i osoby.
 • Ewidencjonowanie i wykorzystywanie adresów korespondencyjnych i dostawy przypisanych do kontrahentów.
 • Rozbudowane parametry dla wprowadzanych pozycji kartotekowych.
 • Możliwość przypisywania szeregu parametrów do kontrahenta – np. domyślny rabat, płatność, itd.
 • Możliwość dodawania zdjęcia do kontrahenta.
 • Grupowanie kontrahentów poprzez zapisywanie ich do grup oraz przypisywanie cech.
 • Możliwość definiowania 8 pól własnych.
 • Możliwość ewidencjonowania i przypisywania notatek do poszczególnych kontrahentów.
 • Deaktywacja nieużywanych kontrahentów.
 • Przesyłanie danych o kontrahentach do innych oddziałów za pomocą komunikacji plikowej.
 • Ewidencjonowanie kontaktu do kontrahenta poprzez e-mail, telefon, faks oraz numery komunikatorów internetowych.
 • Ewidencja asortymentu w podziale na towary, usługi, komplety i opakowania.
 • Możliwość montowania kompletów ze składników zgodnie ze specyfikacją.
 • Przesyłanie danych o towarach między oddziałami za pomocą komunikacji plikowej.
 • Deaktywowanie nieużywanych pozycji kartoteki towarowej.
 • Rozbudowana kalkulacja cen z uwzględnieniem wielu poziomów cen, własnych narzutów, marż, ceł, itd.
 • Specyfikowanie danych niezbędnych do współpracy z urządzeniami zewnętrznymi (nazwa fiskalna, kod PLU, towar do ważenia na wadze etykietującej, otwarta cena w kasie fiskalnej).
 • Możliwość przypisania wielu kodów kreskowych dla jednej pozycji towarowej.
 • Przypisywanie podstawowych oraz dodatkowych jednostek miary.
 • Możliwość przypisania sprzedaży towaru przez wartość.
 • Definiowanie różnych stawek VAT przy zakupie i sprzedaży.
 • Definiowanie powiązanego asortymentu, który automatycznie jest wstawiany do zawartości dokumentu wraz z towarem (np. sok i butelka).
 • Definiowanie danych niezbędnych do deklaracji Intrastat.
 • Grupowanie asortymentu poprzez zapisywanie go do grup oraz przypisywanie cech.
 • Definiowanie do 8 pól własnych asortymentu towarowego.
 • Możliwość wykonywania zbiorczych operacji na bazie towarowej, m.in. zmiany stawek VAT, PKWiU, cechy, grupy.
 • Kartoteka wspólników i właścicieli.
 • Kartoteka instytucji z podziałem na urzędy skarbowe i oddziały ZUS.
 • Obsługa wielu innych słowników kartotekowych zebranych w module Słowniki.

Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi

 • Drukowanie dokumentów za pomocą drukarek graficznych i tekstowych.
 • Obsługa ponad 100 modeli kas fiskalnych.
 • Obsługa prawie 50 modeli drukarek fiskalnych.
 • Obsługa prawie 20 modeli wag etykietujących.
 • Możliwość współpracy z czytnikiem kodów kreskowych (klawiaturowy i RS), wraz z obsługą kodów ze zmienną ilością, ceną i wagą.
 • Udostępnione przesyłanie i importowanie danych o towarach, odbiór sprzedaży, raporty dobowe i okresowe, oraz wiele innych operacji.
 • Planowanie operacji do wykonania wraz z kolejnością ich wykonywania.
 • Mechanizm synchronizacji zapewniający zgodność danych między Subiektem GT a urządzeniami.
 • Raportowanie wykonania wszystkich operacji w rejestrze transmisji.

Pozostałe funkcjonalności

 • Obsługa deklaracji Intrastat.
 • Definiowanie promocji na określone grupy asortymentu dla kontrahentów w oznaczonym terminie.
 • Definiowanie i generowanie wielu cenników.
 • Możliwość wykonywania przeceny z możliwością wyboru cen, które mają ulec zmianie, sposobu wyliczenia nowych cen oraz zaokrąglaniem zarówno do pełnych groszy/złotych, jak i do końcówek „.99”.
 • Możliwość zablokowania do edycji dokumentów z wybranego okresu.
 • Drukowanie wielu rodzajów naklejek zarówno dla towarów, jak i kontrahentów za pomocą wielu szablonów.
 • Wiele zestawień prezentujących sprzedaż oraz zakupy w wielu ujęciach w wybranym okresie, stan rozrachunków, rejestry VAT sprzedaży i zakupu oraz wiele innych.
 • Możliwość tworzenia własnych zestawień opartych na technologii SQL, XML, COM.
 • Ponad 220 wzorców wydruku w standardzie.
 • Możliwość tworzenia własnych wzorców wydruku w oparciu o istniejące już wzorce fabryczne.
 • Możliwość eksportowania i importowania wzorców.
 • Konfigurowalna kontrola poprawności NIP-u kontrahentów oraz rachunków bankowych.
 • Rozbudowane parametry i słowniki zebrane w dedykowanych i osobnych modułach. Dodatkowo, kontekstowo wybrane parametry i słowniki są również dostępne z poziomu każdego modułu.
 • Możliwość szczegółowego określenia uprawnień do wszystkich opcji w programie (Słowniki-Personel).
 • Obsługa programu za pomocą klawiatury.
 • Przeniesienie danych ze starszych programów: mikroSubiekt, mikroSubiekt dla Windows, Subiekt 4, Subiekt 5/Euro, Subiekt dla Windows.
 • Rozbudowana archiwizacja danych: możliwość archiwizacji w trakcie pracy programu, archiwizacja pojedynczego podmiotu lub wszystkich (funkcjonalność dla biur rachunkowych), ustawianie harmonogramu archiwizacji, dowolne tworzenie nazwy archiwum, możliwość ustalania kompresji archiwum oraz możliwość zabezpieczenia archiwum hasłem.
 • Praca sieciowa i możliwość definiowania wielu użytkowników programu.
 • Wykorzystanie profesjonalnej bazy danych Microsoft SQL Server.
 • Unikatowy mechanizm InsMAIL informujący o ważnych zdarzeniach (m.in. pobieranie kursów walut, dostępne nowe wersje programu).
 • Archiwizacja baz danych z możliwością ustalania harmonogramów.
 • Kontekstowy system pomocy uruchamiający temat zgodny z miejscem wywołania.
 • Pełna integracja z programem księgowym Rachmistrz GT (księga przychodów i rozchodów, podatek zryczałtowany), wspólna kartoteka kontrahentów.
 • Pełna integracja z programem księgowym Rewizor GT (księga handlowa), wspólna kartoteka kontrahentów i rozrachunki.
 • Pełna integracja z programem Gestor GT (zarządzanie relacjami z klientami), wspólna kartoteka kontrahentów i towarów.


Urządzenia zewnętrzne

Lista urządzeń zewnętrznych, z którymi współpracuje Subiekt GT.

Ostatnia aktualizacja: 14.10.2021.

Korzystanie ze sterowników może wymagać zakupienia Abonamentu do Subiekta GT zgodnie z informacją w kolumnie Wymagana wersja Subiekta.

Kasy fiskalne

Model Firmware Wymagana wersja Subiekta
Aclas Kobra    
Adax-Fasy 3100    
Apollo Eco    
Apollo Jet    
Apollo Milano    
Dataprocess DSA 100S    
Dataprocess DSA 4000    
Dataprocess DSA 4000S    
Dataprocess DSA 4000S (2001)    
Datecs Maluch E.ko    
Datecs Maluch Plus    
Datecs MP-5000    
Datecs MP-500T    
Datecs MP-500TA    
Datecs MP55    
Datecs Semi E.ko    
Datecs Semi Plus    
Elcom Euro    
Elcom Euro Smart    
Elcom Euro-150TE Flexy    
Elcom Euro-2100TX    
Elcom Euro-500T Handy    
Elcom Euro-500TX Handy    
Elcom Euro-50TE Mini    
Elzab Alfa Extra    
Elzab Alfa Extra (przed 2001)    
Elzab Alfa Extra 2001    
Elzab Alfa Lux    
Elzab Alfa Lux 2047    
Elzab Alfa Lux 4095    
Elzab Alfa Max    
Elzab Alfa Max E    
Elzab Alfa Max E KP    
Elzab Alfa Plus    
Elzab Alfa Super    
Elzab Alfa Super 2001    
Elzab Alfa Super 2047    
Elzab Alfa Super 4095    
Elzab Delta    
Elzab Delta 2001    
Elzab Delta 20479    
Elzab Delta 9983    
Elzab Delta Lux    
Elzab Delta Lux 2001    
Elzab Delta Max    
Elzab Delta Max E    
Elzab Delta Max E LAN    
Elzab Delta Max G    
Elzab Delta Max G E    
Elzab Delta Max G E LAN    
Elzab Delta Max G LAN    
Elzab Delta Max LAN    
Elzab Eco    
Elzab Jota    
Elzab Jota 2001    
Elzab Jota E    
Elzab Jota Online 2.0

1.61 lub nowsza

Elzab K10 2.0  
Elzab K10+ 2.0  
Elzab K10 Online 4.0

1.58 lub nowsza

Elzab Mini    
Elzab Mini 2000 PLU    
Elzab Mini 511 PLU    
Elzab Mini E    
Elzab Mini LT Online 2.0

1.58 lub nowsza

Elzab Mini Online 2.0

1.62 lub nowsza

Elzab Sigma 3.0 • 5.0  
Elzab System 600    
Fasy ECR 4100    
Fasy Smart    
Fasy Smile    
Fasy Wing    
NCR 2190    
Novitus Bonita II    
Novitus Bravo    
Novitus Lupo 1.01  
Novitus Lupo E 1.02  
Novitus Mała Plus 1.00 • 1.10 • 2.12 • 3.02  
Novitus Mała Plus E 1.10 • 2.01 • 3.00  
Novitus Mini Tax    
Novitus Nano E 1.10 • 2.00 • 3.02 • 4.01  
Novitus Nano Online 1.30

1.60 lub nowsza

Novitus Next 7.4.70  
Model Firmware Wymagana wersja Subiekta
Novitus PS 3000 1.10 • 1.11 • 2.00 • 3.00  
Novitus PS 3000 Net 1.12 • 2.00 • 3.00 • 4.00  
Novitus PS 3000 Plus 1.11 • 2.00 • 3.00 • 4.00  
Novitus PS 4000 E 1.00 • 2.02  
Novitus PS-3000    
Novitus Sento E 1.10 • 2.01  
Novitus Sento LAN E 1.03 • 1.10

1.62 lub nowsza

Novitus Sento Online 1.30

1.60 lub nowsza

Novitus Soleo 1.10 • 2.00  
Novitus Soleo LAN E 1.01

1.62 lub nowsza

Novitus Soleo Plus 1.10 • 2.00 • 3.12  
Novitus Soleo Plus E 2.00 • 3.02  
Novitus Tipo    
Omron GR-30/C    
Omron RS 1910    
Omron RS 2810    
Omron RS 28MF    
Omron RS 28TF    
Optimus-iC Bonita    
Optimus-iC Bonita 2001    
Optimus-iC Bravo 2001    
Optimus-iC CR-280 Plus 2.0 • 3.1 • 3.2 • 3.3  
Optimus-iC CR-280 Thermal 3.0 • 4.1 • 4.2 • 4.3  
Optimus-iC Emo    
Optimus-iC Fiesta    
Optimus-iC Frigo    
Optimus-iC Małe Tango    
Optimus-iC Małe Tango 2001    
Optimus-iC PS 2000 2.3 • 2.5 • 3.1 • 4.2 • 5.0  
Optimus-iC Rumba    
Optimus-iC Rumba 2001    
Optimus-iC System    
Optimus-iC System 2001    
Optimus-iC Tango    
Optimus-iC Tango Plus    
Posnet 2000    
Posnet Bingo    
Posnet Bingo HS 3.01 • 3.02 • 3.03  
Posnet Bingo HS 3.02    
Posnet Bingo HS EJ 4.01 • 4.02 • 4.03  
Posnet Bingo HS EU 3.01 • 3.02  
Posnet Bingo HS XL EJ 1.01  
Posnet Bingo Max Online 1.01

1.67 lub nowsza

Posnet Bingo Online 1.01

1.67 lub nowsza

Posnet Bingo Plus 2.1  
Posnet Combo    
Posnet ECR    
Posnet ECR Plus    
Posnet ECR 2001    
Posnet Ergo Online 1.01

1.67 lub nowsza

Posnet Mobile 1.03 • 1.04  
Posnet Mobile 1.03    
Posnet Mobile EU    
Posnet Mobile HS EJ 1.01 • 1.02  
Posnet Mobile Online 1.01

1.67 lub nowsza

Posnet Neo    
Posnet Neo EJ 1.01  
Posnet Neo EJ Plus 1.01  
Posnet Neo EJ Standard    
Posnet Neo EU    
Posnet Neo Online 1.01

1.67 lub nowsza

Posnet Neo XL EJ 3.01  
Posnet Perfekt    
Posnet Personal    
Posnet Revo 1.01  
Posnet Revo Online 1.01

1.67 lub nowsza

Sancash ECR 410    
Sharp ER-A227P    
Sharp ER-A235P    
Sharp ER-A237P    
Sharp ER-A275P    
Sharp ER-A277P    
Sharp ER-A277PS    
Sharp ER-A285P    
Sharp ER-A445P    
Sharp ER-A455P    
Sharp ER-A457P    
Sharp ER-A495PF    
Sharp ER-A495PF (7 VAT)    
Sharp ER-A495PN    
Sharp ER-A495PN (7 VAT)    
Torell Euro-2000T Alpha    
Totaltax TT-1100RS    

Drukarki fiskalne

Model Firmware Wymagana wersja Subiekta
Chart-Elektronik Futura 33    
Elemis Giga 50.0  
Elzab Cube Online 6.0

1.59 lub nowsza

Elzab D10 1.0  
Elzab FP-600    
Elzab Mera 1.0 • 2.0 • 3.0  
Elzab Mera E 1.0  
Elzab Mera EFV 1.0  
Elzab Mera Online 7.0

1.59 lub nowsza

Elzab Mera TE 2.0 • 3.0  
Elzab Mera TE FV 2.0 • 3.0  
Elzab Mera+ TE FV 4.0  
Elzab Omega    
Elzab Omega I gen.    
Elzab Sigma 3.0 • 5.0  
Elzab Zeta 2.0  
Elzab Zeta Online 9.0

1.62 lub nowsza

Emar Emar-Duo    
Emar Printo 57T 1.00 • 2.00 • 3.00  
Emar Printo 57Te 1.00 • 2.00  
Emar Printo Line 1.00  
Emar Tempo 3 1.00  
Emar Tempo Pro 2.00  
Farex Flex 2.0  
Innova DF-1 FV 2.02 • 3.01 • 3.02  
Innova Market 50.02  
Innova Profit    
Innova Profit EJ 2.01 • 3.01  
Novitus Bono E 1.00 • 1.10 • 2.06 • 3.03  
Novitus Bono LAN E 4.00

1.58 lub nowsza

Novitus Bono Online 1.10  
Novitus Delio Prime 1.10 • 2.10 • 3.00  
Novitus Delio Prime E 3.00 • 3.10 • 3.10.6 • 4.03  
Novitus Deon E 1.10 • 2.00 • 3.04  
Novitus Deon LAN E 4.00  
Novitus Deon Online 1.40  
Novitus HD E 1.06 • 2.03 • 3.01  
Novitus HD Online 1.60 • 2.10  
Novitus Quarto 1.00  
Novitus Vega Mobil 1.10 • 2.00  
Novitus Vento 1.10 • 1.11 • 1.12 • 2.00 • 2.10  
Novitus Vivo 1.10 • 1.11 • 2.00  
Optimus-iC Spark 482G    
Optimus-iC Vega    
Optimus-iC Wiking    
Model Firmware Wymagana wersja Subiekta
Optimus-iC Wiking Termik    
Orhmet DF-1    
Orhmet DF-2    
Orhmet DF-3    
Orhmet Print-40    
Posnet 3001 39.2 • 39.3  
Posnet Combo DF FV    
Posnet DF-300    
Posnet DF-301    
Posnet DF-302    
Posnet PosPay Online 1.01

1.67 lub nowsza

Posnet-Siemens ND-77    
Posnet Temo 1.02  
Posnet Temo EU 1.02  
Posnet Temo HS 1.01 • 1.02 • 2.01  
Posnet Temo HS FV EJ 1.01 • 1.02 • 2.01  
Posnet Temo HS EJ 1.01 • 1.02  
Posnet Temo Online 1.01

1.67 lub nowsza

Posnet Thermal 39.0 • 39.1  
Posnet Thermal 2001    
Posnet Thermal 39.1    
Posnet Thermal 5V 2.01 • 2.02 • 2.03  
Posnet Thermal FV 3.01 • 3.02 • 3.03 • 3.04 • 3.05  
Posnet Thermal FV EJ 1.01 • 1.02 • 1.03 • 1.04  
Posnet Thermal HD 1.01 • 2.01 • 2.02  
Posnet Thermal HD FV EJ 1.01 • 2.01 • 2.02  
Posnet Thermal HD Online 1.01

1.67 lub nowsza

Posnet Thermal HS    
Posnet Thermal HS EJ 1.01 • 1.02 • 1.03  
Posnet Thermal HS FV 1.01 • 1.02  
Posnet Thermal HS FV EJ 1.01 • 1.02 • 1.03  
Posnet Thermal XL 2.01 • 3.01  
Posnet Thermal XL2 Online 1.01

1.60 lub nowsza

Posnet Trio 1.01 • 1.02  
Posnet Trio Online 1.01

1.59 lub nowsza

Torell Andros 1.00  
Torell Emar Duo Pro    
Torell Epson TM-T801FV 1.00 • 2.00  
Upos Columba FVA    
Upos FP210FV    
Upos FP-T2001FV    
Upos FP-T260FVA    
Upos FP-T260FVA    
Upos FP-T88FVA    
Upos FP-TA10FVA    

Wagi etykietujące

Model Firmware Wymagana wersja Subiekta
CAS LP-15    
Dataprocess Alexia    
Dataprocess DSP-585    
Dataprocess DSP-800    
Dibal K-235    
Dibal K-255    
Dibal Waga serii 500    
Elzab Eco Print 1.00 • 1.01 • 1.02 • 1.03 • 1.04 • 1.05 • 1.06

1.58 lub nowsza

Elzab Proxima 30M    
Model Firmware Wymagana wersja Subiekta
Medesa CAT-5.1    
Medesa CAT-5.2    
Medesa Eco Label    
Medesa Proxima    
Optimus-iC DSP 800    
Optimus-iC DSP 802    
Optimus-iC DSP 803    
Optimus-iC DSP 804    

Terminale płatnicze

Model Firmware Wymagana wersja Subiekta
Elavon iCT 250    
eService iCT 220    
FirstData/Polcard Desk/3200    
FirstData/Polcard Move/3500  

1.59 lub nowsza

FirstData/Polcard VX 520    
FirstData/Polcard VX 680 Wi-fi    
Model Firmware Wymagana wersja Subiekta
ING Bank – terminal Engage, Evo 1.6

1.67 lub nowsza

ITCARD Terminal Płatniczy Engage, Evo 1.6

1.67 lub nowsza

PayTel iCT 220    
Polskie ePłatności Desk/3500  

1.62 lub nowsza

Polskie ePłatności iCT 220    
Polskie ePłatności VX 510    

Czytniki kodów kreskowych

Klawiaturowe, USB, RS-232

Porównanie programów z linii Subiekt

Poniższe tabele przedstawiają porównanie funkcjonalności różnych wersji programu Subiekt - Subiekt GT, Subiekt nexo oraz Subiekt nexo PRO.

W zestawieniach zastosowano następujące oznaczenia:

 • "-" - funkcja nie jest realizowana przez program;
 • "+" - funkcja jest realizowana przez program;
 • "+/-" - funkcja jest realizowana, ale tylko częściowo;
 • "*" - funkcja jest realizowana w dodatkach dla InsERT GT (np. PLUS dla InsERT GT, Sfera dla Subiekta GT).
Funkcja

GT

nexo

nexo PRO

Klienci      

Podział na firmy, osoby, przedstawicieli itd.

+/- + +

Przekształcanie typów kontrahentów (np. osobę w przedstawiciela handlowego)

-

+ +

Definiowanie struktury organizacyjnej klientów (centrala + oddziały)

-

+

+

Seryjny tryb dopisywania klientów

-

+

+

Wielu opiekunów klienta oraz obsługa zastępstw nieobecnych opiekunów

-

+

+

Zastępstwa opiekunów z aktywowaniem i dezaktywowaniem

-

+

+

Zdefiniowane szablony klientów

-

+

+

Przypisywanie wzorców wydruku dokumentów per klient

-

+

+

Ewidencjonowanie wielu adresów i danych kontaktowych

+/-

+

+

Zaawansowane pola własne klientów

*

-

+

Pobieranie i weryfikowanie danych klienta z portali: GUS, CEIDG, VIES, Portalu Podatkowego

+/-

+

+

Indywidualne scenariusze windykowania klienta

-

+

+

Definiowanie parametrów dostaw od klienta

-

+

+

Importowanie i eksportowanie danych klientów (w nexo tylko format EPP)

+

+/-

+/-

Asortyment      

Definiowanie modeli asortymentu z generowaniem wariantów asortymentu (np. buty w różnych rozmiarach, kolorach) na podstawie definicji modelu

+/-

+

+

Hierarchiczne jednostki miary z definiowaniem rozmiarów, wagi, objętości, kodu kreskowego i PLU per każda jednostka miary

+/-

+

+

Definiowanie i wykorzystanie minimalnego, maksymalnego i optymalnego stanu magazynowego asortymentu

+/-

+

+

Zamienniki asortymentu

-

-

+

Wielu dostawców i odbiorców asortymentu z przypisaniem deklarowanych cen

-

-

+

Działy sprzedaży

-

+

+

Definiowanie wielu cenników podstawowych z definiowaniem progów cenowych

+/-

+

+

Rozbudowane cenniki dodatkowe

-

-

+

Definiowanie usług wymagających zużycia materiałów do ich wykonania

-

-

+

Galeria zdjęć asortymentu

+/-

+

+

Obsługa kosztów recyklingu

-

+

+

Definiowanie automatycznej numeracji partii przyjmowanego asortymentu

-

-

+

Definiowanie działań (np. zadań), które zostaną wygenerowane wraz z użyciem asortymentu na wybranych typach dokumentów (wymagana licencja Gestora)

-

+

+

Zestawy cenowe w cennikach pozwalające na odmienne wyliczanie cen w cenniku dla zbiorów asortymentu ustalonych np. na podstawie grup, cech, działów sprzedaży itp.

-

-

+

Klasyfikatory asortymentu umożliwiające organizowanie drzewiastej struktury asortymentu oraz filtrowanie go w kartotece i na listach, a także filtrowanie wyników raportów oraz list dokumentów

-

-

+

Funkcje wspólne dla dokumentów      

Konfigurowanie widoczności poszczególnych pól w dokumentach

- + +

Graficzna mapa powiązań między dokumentami

-

+

+

Kosztorysowanie usług w oparciu o użyte materiały

-

-

+

Definiowanie sposobu i miejsca dostawy

+/-

+

+

Ewidencjonowanie i wliczanie kosztów dodatkowych (np. transport, ochrona)

-

-

+

Wyliczanie podatku VAT jako sumy z pozycji dokumentu lub według obrotu w stawce

-

+

+

Stosowanie precyzji ceny asortymentu do 6 miejsc po przecinku

-

-

+

Dopisywanie działań do dokumentów i pozycji dokumentów (wymagana licencja Gestora)

+/-

+

+

Kopiowanie i wklejanie pozycji asortymentowych między dokumentami

+/-

+

+

Statusy dokumentów reprezentujące przebieg procesów w firmie

+/-

+

+

Możliwość opisywania księgowego dokumentów wysyłanych do księgowości

-

+

+

Konfigurowalne podsumowanie specyfikacji towarowej (m.in. masa, objętość, kwota netto, brutto, wartości zrealizowane, niezrealizowane, obrót opakowaniami itd).

+/-

+

+

Wstawianie pozycji asortymentowych z możliwością podglądu danych (np. zdjęcia asortymentu)

-

+

+

Definiowalne kolorowanie pozycji (np. sprzedawanych poniżej kosztów, minimalnej marży, gratisów, całkowicie zrealizowanych itd.)

+/-

+

+

Wprowadzenie historii danych asortymentu

-

+

+

Ręczne sterowanie kolejnością pozycji na dokumentach

-

+

+

Kumulowanie jednakowych pozycji wstawianych do dokumentu

+/-

-

+

Wydruki niefiskalne - możliwość użycia drukarki fiskalnej jako biurowej i drukowania na niej dowolnych dokumentów

-

-

+

Kojarzenie dokumentów - możliwość ręcznego wiązania dowolnych dokumentów ze sobą

-

-

+

Zamówienia od klientów i do dostawców      

Dedykowane dokumenty: zamówienie od klienta, faktura pro forma, zamówienie do dostawcy

+/-

+

+

Definiowanie minimalnej wpłaty niezbędnej do realizacji zamówienia od klienta

-

-

+

Rezerwacje asortymentu zamówionego przez klienta

+/-

+/-

+

Obsługa kompletacji zamówień, czyli zapewnienia stanów magazynowych odpowiednich do zrealizowania zamówień

-

-

+

Montaż kompletów na podstawie zamówionego asortymentu

-

+

+

Określanie zamawiającego, nabywcy, odbiorcy i płatnika na zamówieniach

-

+

+

Częściowa, wielostopniowa realizacja zamówień od klientów

+/-

+

+

Generowanie zamówień do dostawców na podstawie asortymentu zamówionego przez klientów z opcjonalnym zamawianiem składników kompletów

+/-

+

+

Kontrola kolejności realizacji zamówień od klientów

-

-

+

Dedykowany widok asortymentu zamówionego przez klientów ze zbiorczą realizacją

-

-

+

Dedykowany widok asortymentu na wyczerpaniu z inteligentnym generowaniem zamówień do dostawców

-

-

+

Seryjna realizacja zamówień od klientów - możliwość jednoczesnego wystawiania zaplanowanych dokumentów realizujących wiele zaznaczonych zamówień od klientów, włącznie z wydrukiem i fiskalizacją

-

-

+

Dokumenty handlowe      

Sprzedaż z wielu magazynów na dokumencie

-

+

+

Wiele algorytmów sprzedaży (FIFO, LIFO, HIFO itd.)

+/-

+/-

+

Faktury zaliczkowe z obsługą stopniowego wydawania asortymentu oraz przypisywaniem zaliczek do pozycji

+/-

+

+

Sprzedaż ze wskazanych dostaw

*

-

+

Organizowanie promocji

+/-

+

+

Faktury RR z obsługą Funduszy Promocji

+/-

+

+

Dokumenty magazynowe      

Zlecenia montażu kompletów ze stosowaniem receptur

-

+

+

Przenoszenie kosztów składników na komplet (korekta kosztów składników, które zostały użyte w procesie kompletacji)

-

+

+

Korekty dokumentów magazynowych

*

+

+

Rozbicie przyjęcia na partie z opisem poszczególnych partii i opcjonalnym pilnowaniem unikalności kodów dostaw

+/-

-

+

Rejestracja rozbieżności w przyjęciach magazynowych

-

-

+

Przesunięcia międzymagazynowe z wyróżnieniem dostaw w drodze

+/-

+

+

Wyróżnienie niezafakturowanych dostaw z przypomnieniem o konieczności zafakturowania

-

-

+

Zbiorcze fakturowanie dokumentów magazynowych z konsolidacją jednakowych pozycji

+/-

-

+

Dokumenty finansowe i rozrachunki      

Płatności ratalne

-

-

+

Rozliczenia wielowalutowe (w nexo PRO możliwe jest np. zewidencjonowanie faktury w euro płatnej częściowo złotówkami, a częściowo dolarami; w nexo i GT - tylko złotówki z obcą walutą)

+/-

+/-

+

Sesje rozliczeniowe (narzędzie do lepszego zarządzania rozliczeniami)

-

-

+

Dyspozycje bankowe (w GT możliwość jedynie wydrukowania operacji bankowej jako polecenia przelewu lub wysłania do homebankingu)

+/-

+

+

Sesje kasowe (narzędzie do weryfikacji pracy kasjera)

-

-

+

Operacje bezgotówkowe rejestrowane w kasie

-

+

+

Kompensaty wielowalutowe

-

-

+

Windykacja należności

+/-

+

+

Wczytywanie wyciągów bankowych z plików CSV

-

+

+

Urządzenia zewnętrzne      

Pobieranie pojedynczych paragonów z kasy fiskalnej

-

+

+

Import raportów dobowych z urządzeń fiskalnych

-

+

+

Obsługa czytników kodów kreskowych (W Subiekcie nexo brak obsługi czytników RS)

+

+/-

+/-

Obsługa kolektorów danych z wczytywaniem danych do dokumentów

-

+

+

Zapis nieznanych w Subiekcie towarów do kartoteki asortymentowej na podstawie odbioru sprzedaży

-

+

+

Obsługa braku stanów magazynowych asortymentu sprzedanego w kasie fiskalnej

+/-

+

+

Raporty      

Przetwarzanie wyników raportów w obiekty systemowe (np. wystawianie dokumentów na podstawie wyników raportu)

-

+

+

Uprawnienia do poszczególnych raportów

-

+

+

Raporty własne użytkowników

+

-

+

Raport ułatwiający kontrolowanie obrotu kaucjonowanymi opakowaniami zwrotnymi

-

+

+

Ogólne      

Biblioteka załączników (dokumentów)

*

+/-

+

Wysyłanie indywidualnych lub masowych wiadomości SMS

+

+

+

Flagi własne

*

+/-

+

Pola własne

*

+/-

+

Własne wzorce wydruków

+/-

+/-

+

Sfera

*

-

+

Uprawnienia użytkowników organizowane w role

-

-

+

Wiele widoków w modułach, definiowanie własnych widoków

-

+/-

+

Łatwe wyszukiwanie poleceń i danych zapisanych w programie

-

+

+

Szybkie dodawanie dowolnych dokumentów za pomocą dwuliterowych symboli (mnemoników)

-

+

+

Praca kilku programów w jednym oknie aplikacji (multiprogram)

-

+

+

Naklejki

+

+

+

Brudnopis

+

-

-

Dostosowanie interfejsu do indywidualnych wymagań użytkownika (profile interfejsu)

-

+

+

Obsługa jednostek samorządu terytorialnego

+/-

+

+

Jednolity Plik Kontrolny z obsługą faktur detalicznych i pomniejszeń sprzedaży detalicznej

+/-

+

+

Podgląd danych archiwalnych ze starszych programów

-

+

+

Wystawianie deklaracji Intrastat

+

-

-

Obsługa podatku akcyzowego

+

-

-

Pełny ślad rewizyjny - szczegółowe monitorowanie użytkowników w zakresie dokonywanych zmian na dokumentach.

+/-

-

+

Rozszerzenia funkcjonalne

niebieski PLUS dla InsERT GT
sprzedaż z dowolnych dostaw, blokowanie towaru, zwroty do wydań zewnętrznych, zwroty do przyjęć zewnętrznych, rozszerzone pola własne, własne wzorce wydruku sprzedaż z dowolnych dostaw, blokowanie towaru, zwroty do wydań zewnętrznych, zwroty do przyjęć zewnętrznych, rozszerzone pola własne, własne wzorce wydruku.
zielony PLUS dla InsERT GT
dynamiczne wyliczanie masy i objętości towarów, definiowalne pola własne, flagi własne, sprawozdania finansowe, biblioteki dokumentów.
czerwony PLUS dla InsERT GT
homebanking, zbiorcze wysyłanie faktur e-mailem, pola własne (słownik, polecenie SQL), flagi własne.
Sfera dla Subiekta GT
Specjalny dodatek stworzony z myślą o użytkownikach, którym zależy na rozbudowie funkcjonalności Subiekta GT. Umożliwia tworzenie rozszerzeń korzystających z wewnętrznych mechanizmów Subiekta GT.