Program SetGT to program umożliwiający współpracę Subiekta GT z SET-ami.
Program pozwala wykorzystać pełną funkcjonalność setów, przesyła informację
o wszystkich zadłużeniach kontrahentów.
Nie wymagana jest Sfera GT.
 
Program do obsługi Systemu Ewidencji Transakcji dla Subiekta GT
wersja DEMO dla NIP 111-111-11-11